Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Novinky

Pozvánka do ZOO Praha

Pražská ZOO v letošním roce nabízí zvýhodněné vstupné pro seniory nad 60 let. Vstupné je 50,-Kč a to každé pondělí. Tato nabídka je na celý rok, vyjma července a srpna.

Pro někoho tato informace není novinkou, ale pro někoho ano. Pokud jste tedy milovníci zvířat, příznivci pražské ZOO či máte zájem jí navštívit a splňujete  toto kritérium vřele vám doporučuji tuto slevu využít. Pondělky  patří ke dnům s nejmenší návštěvností a tak si můžete vše v klidu prohlédnout, pokud jste pozorovatelé určitě uvidíte něco zajímavého, co vás u zvířat v zajetí překvapí. Velmi atraktivní je pavilon goril, kde je možno vidět nejmladší přírůstek a podobně je tomu i v pavilonu slonů.

Pokud se pro návštěvu ZOO Praha rozhodnete, přeji vám příjemný zážitek.

Za výbor ÚS 111

J.Grolmus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. přátelské utkání v kuželkách

Územní skupina č. 111 IPA zve své členy, jejich rodinné příslušníky a přátele na 4. přátelské utkání v kuželkách dne 24. 5. 2016 ve Strašnicích.

Bližší informace naleznete zde.

 


 

Rybářské závody

Územní skupina č. 111 IPA spolupořádá rybářské závody dne 11. května 2016 na rybářském revíru Rokytka 1 č. 401008 - Kyjský rybník.

 

Do závodu se mohou přihlásit jednotlivci i družstva. Závody jsou pořádány pro policisty, zaměstnance Policie ČR nebo MV, pracovníky městské policie, bývalé policisty, veterány policie, pracovníky Integrovaného záchranného systému, členy SKP, SPS, PSK a další pozvané hosty.

 • Bližší informace naleznete zde.
 • Přihláška pro zájemce je dostupná zde.

 

Územní skupina IPA 111 při Policejní akademii v Praze zve své členy na náhradní termín Výroční členské schůze, 

která se bude konat 24. února 2016 od 17 hodin v malém sálu v areálu policejního muzea 

 

18. 2. 2016 se konala výroční členská schůze v přednáškovém sále na Květnici, které se zúčastnil nízký počet členů, tudíž schůze nebyla usnášeníschopná. 

 

Vzhledem k organizaci členské schůze je nutné dodržet čas jejího začátku .

Proto všechny členy žádáme o dochvilnost 

Adresa: 

* Ke Karlovu 453/1, Praha 2 - Nové Město, 12000  okres Hlavní město Praha, Hlavní město Praha  * http://www.muzeumpolicie.cz

 

--------------------------------

 

 

Územní skupina IPA 111 při Policejní akademii v Praze zve své členy na Výroční členskou schůzi,

která se bude konat 18.února 2016 od 18 hodin v zotavovně Vězeňské služby na Květnici

Před zahájením výroční členské schůze se budou členům vydávat členské průkazy na rok 2016 a bude v prodeji propagační materiál.

Adresa : Na Květnici 1105 / 10

Praha 4

Srdečně se na Vás těší Výbor ÚS IPA 111 při Policejní akademii v Praze

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Program členské schůze ÚS IPA č. 111 při PA ČR v Praze

                                     konané v Praze dne 18. 2. 2016

 

 

 1. Zahájení, uvítání přítomných a příp. hostů
 2. Volba řídícího schůze
 3. Seznámení s programem členské schůze
 4. Technické upozornění
 5. Volba komisí - mandátové, volební a návrhové
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
 8. Zpráva o činnosti P ÚS č. 111 při PA ČR v Praze od minulé členské schůze
 9. Zpráva o hospodaření za rok 2015
 10. Zpráva o stavu našich www stránek
 11. Zpráva o zahraničních stycích a spolupráci se zahraničím
 12. Zpráva o kulturních akcích a vztazích s členskou základnou, vyhodnocení dotazníků z minulé členské schůze
 13. Zpráva revizní komise
 14. Volba předsednictva
 15. Návrh plánu práce na rok 2016
 16. Zpráva z jednání vedoucích ÚS IPA v roce 2015
 17. Diskuze
 18. Návrh na usnesení – předseda návrhové komise
 19. Usnesení – předseda návrhové komise
 20. Závěr 

Technické upozornění:

 • Každý účastník čl. schůze má občerstvení zdarma (guláš a 1 pivo nebo 1 nealko nápoj) na základě předaných lístků. Vše ostatní u stolu si každý hradí sám.
 • V jednacím sále je zakázáno požívat jakékoliv nápoje a konzumovat jídlo.

 

 

 

 


TOPlist