DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Akce

Opět zdravím příznivce sportovní střelby,

jak jsem již psal ,6.11. 2023 byla vedením ús projednána akce "Střelecký přebor IPA 111" .

V případě dostatečného zájmu bude akce realizována. K propozicím soutěže ještě doplňuji možnost střelby pod dozorem pro ty, kteří nejsou držiteli ZP a s tím související možnost zapůjčení zbraně i pro držitele ZP pokud vlastní soukromou zbraň nemají. Vední ús se dále usneslo, že z peněz územní skupiny uvolní na akci finanční příspěvek 340,- Kč na jednoho účastníka. To by mělo pokrýt nájem střelnice, střelivo, terče a občerstvení. Startovné 50,-Kč a dopravu do místa přeboru si bude hradit účastník sám.

Přihlásit se můžete na mailové adrese:       infoipa111@seznam.cz                                     nebo telefonicky u členů vedení územni skupiny 111 

 

 

Pokud by se chtěl přeboru zúčastnit člen jiné územní skupiny, musí se včas přihlásit a náklady na soutěž si bude hradit sám.  Případný příspěvek si musí dohodnout u své územní skupiny.

J. Grolmus vedoucí ús 111

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zdravím všechny příznivce spotrovní a zájmové střelby,

v uplynulých několika letech vedení územní skupiny uvažovalo o uspořádání střelcké soutěže a nyní je možnost ji realizovat.Předkládám všem propozice připravované akce   a žádám vás o závazný projev zájmu ať už e-mailem na:  infoipa111@seznam.cz  nebo telefonicky vedení územní skupiny. Váš zájem projevte,prosím, co nejdřív, 6.11. bude pořádání akce projednáváno vedením ús. Pokud máte k akci připomínky neváhejte nám je sdělit.

Jiří Grolmus vedoucí ús 111

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Propozice střeleckého přeboru IPA 111 ve střelbě z velkorážní pistole
Pořadatel: IPA Sekce ČR, ÚS č. 111 při PA ČR
Datum: 27.11.2023
Místo konání: střelnice Čestlice, Průhonice 199, komerční zóna
Hlavní rozhodčí soutěže: Bc. Kolár Petr
Pomocný rozhodčí soutěže:
Účast: členové IPA ÚS č. 111 - 15 soutěžících, pozvaní hosté, sponzoři
Provozní řád soutěže a potřebné dokumenty:
Doklady: OP, ZP, vlastní zbraň a střelivo ( bude možné koupit na střelnici 9 mm Luger a 7,- Kč)
Zbraň: vlastní nebo služební (u služební souhlas služebního funkcionáře zajišťuje každý soutěžící sám), pistole
7,62 až 9 mm bez optiky revolver není povolen
Střelivo: min 13 ks (možné zakoupit na střelnici) pozor není povoleno střelivo průbojné, zápalné nebo jinak
nebezpečné
Startovné: členové IPA 50,- Kč, ostatní 100,- Kč
Kategorie: jednotlivci
Bezpečnost: každý účastník soutěže stvrzuje svým podpisem před vstupem na střelnici, že se seznámil
s provozním řádem střelnice a vnitřními a bezpečnostními pravidly. Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů
pořadatelů a rozhodčích, dbát na bezpečnost svoji i ostatních zejména při manipulaci se zbraní a jsou
zodpovědní za škody, které způsobí.
Časový harmonogram soutěže:
od 15,30 hod. kontrola zbraní a střeliva, dokladů (průběžně)
od 16,00 hod. zahájení soutěže a soutěžní střelba (do 17,00 hod.)
od 17,00 hod. vyhlášení výsledků soutěže a předání cen (do 18,00 hod.)
Druh soutěže: mířená střelba v počtu 3 ks nástřel + 10 ks soutěžní střelba v neomezeném čase, vzdálenost 15
m, směna po 5 soutěžících, terč rukojmí
Hodnocení: vítězem se stává soutěžící s největším počtem nastřílených bodů
Přihlášky: e-mailem na : infoipa@seznam.cz
Protest: protest proti vyhodnocení výsledků se podává do 10 min po vyhlášení výsledků u hlavního rozhodčího
a to písemnou formou se vkladem 100,- Kč
Zdravotnické zabezpečení: zajišťuje pořadatel
Závěrečné informace: parkovaní u střelnice, malé občerstvení na místě zdarma (klobása+toust) + ceny pro
vítěze

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12.5.2023    13:10 hod

 

INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION  (IPA)

územní skupina č. 111 při Policejní akademii ČR v Praze

 

POŘÁDÁ

PŘÁTELSKÉ  SETKÁNÍ  NA  PARNÍKU

 

 

tříhodinová   plavbA

s  občerstvením  formou  bufetu

 

STŘEDA   21. 06. 2023

v  odpoledních  hodinách 17:00 nebo 18:00

PODLE  POČTU  ÚČASTNÍKŮ  BUDE  VYBRÁNA  LOĎ  A TÍM  I HODINA  ODPLUTÍ

 

 

Vstupné:  členové územní skupiny č. 111                      = 260 Kč /osoba

                 (za členy ús. č. 111 územní skupina hradí druhou polovinu vstupného)

všichni ostatní                                                  = 520 Kč /osoba

              

Plavbu bude zabezpečovat:

BOATS4U - loď C Z E C H I E  nebo BOATS4U - loď M O R A V I A

PODLE  POČTU  ÚČASTNÍKŮ  BUDE  VYBRÁNA  LOĎ

(kotviště 14, Na Františku, Praha 1)

 

PROSÍME  O  ZASLÁNÍ  ZÁVAZNÉ  PŘIHLÁŠKY  DO  07. ČERVNA  2023:

mail územní skupiny -  infoipa111@seznam.cz        nebo 

telefonicky na číslo: 603 852 909  - vedoucí ús.111 - p. Jiří GROLMUS

 

Těšíme se na setkání s Vámi na lodi

                                                           za předsednictvo ús. č. 111   Jiří Grolmus 

 

Praha 5.5.2023

Předpokládané připravované akce v souladu s plánem činnost na rok 2023 a statistika zájmu:

Posezení s C a W skupinou :                                      12 zájemců

Parník:                                                                               20 zájemců       1aktivní ( předpokládaný termín 20;21 nebo 22.6. t.r.)

Zájezd  střední Morava 

turistika nebo kultůrní akce + ochutnávka v pálenici    19 zájemců

Zájezd jižní Morava

prohlídka zámku,hradu  nebo jiné pamětihodnosti

+ společenská akce s ochutnávkou vína               11 zájemců

Jednodenní zájezd Plzeňsko

pravděpodobně zámek Kozel u Šťáhlav a aexkurze v pivovaru       12 zájemců

zájezd do Vídně                                                    15 zájemců

 

Pro úplnost uvádím, že ve velké části případů jde o stejné zájemce.

Pokud se tedy chcete zúčastnit kontaktujte vedení ús ať můžeme začít jednat konkrétně.

Jiří Grolmus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení kolegové a kolegyně v IPA ús111,

v únoru tohoto roku se většina z vás zúčastnila výroční členské schůze, kde jedním z bodů jednání byl plán činnosti na rok 2023.Součástí projednávání bylo i vyplnění anketního lístu ke zjištění zájmu o jednotlivé připravované akce. Plán byl nezpochybnitelnou většinou schválen, ale již v anketních lístcích je patrný jen malý zájem o případně pořádané akce. V praxi pak aktivní zájem o jednu akci projevil pouze jeden člen naší ús. S ohledem na nutnost určitých úkonů a činností nutných pro zajištění akce a často i jejich složitost je to výsledek dost tristní. Jistě pochopíte, že třeba "parník" pro jednoho pořádat asi nemůžeme. Na druhou stranu plán je předpoklad, nikoliv dogma.

Pokusím se vám  nastínit jednak proces vzniku akce, jejíjí přípravu a realizaci.Nebudu nikterak konkrétní, jen obecně, v hrubých rysech....  

Nejprve je třeba akci vymyslet ( to je relativně snadné, zejména při akcích ověřených,pravidelných). Následuje oznámení o její přípravě a konání. Zde už pokulhává komunikace mimo jiné i proto, že ne všichni sledují naše webové stránky kde je akce zveřejněna. Hlavní "pořadatel" pak musí soustředit přihlášky účastníků, prověřit rentabilitu akce, zjistit možnost a využitelnost případného sponzoringu, zajistit finanční příspěvek z pokladny ús a vypočítat spoluúčast účastníků. Z uvedeného jasně vyplývá, že parník pro jednoho účastníka si skutečně nemůžeme dovolit. Samozřejmě následují i další nutné kroky, např v případě vícedenní akce zajstit noclehy a pak už se to nabaluje jako koule na sněhuláka...zmíněné noclehy, vstupy, průvodci strava a td. Z uvedeného jde odvodit i nevhodnost zajišťování autobusu pro tři účastníky zájezdu.

Prosím vás tedy, přímo apeluji pokud máte zájem se akcí zúčastňovat napište mail, nebo zavolejte někomu z vedení územní skupiny ať máme stále informace, které nás na druhou stranu povzbudí něco, cokoliv, pořádat.

V sekci AKCE najdete čerstvou informaci o možnostech akcí a statistickém zájmu o ně. Pokud si něco vyberete napište jednoduchou přihlášku mailem, sms nebo zavolejte. Vedení ús je neustále v kontaktu a je možné začít akci řešit i mimo pravidelný termín schůzky vedení.

Děkuji všem za přečtení a pochopení, reálným zájemcům pak za navázání aktivního kontaktu.

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

vedoucí ús

 

 

 

 

 

Přátelé country a westernoé hudby

dovoluji si vás opět pozvat na posezení s živou muzikou a to každou první, tedy "houkanou" středu v měsíci do sálu restaurace Na Hrádku v Praze 6 - Břevnově.

 

Vstupné je žádné. Prostě přijdete, dáte si něco, klidně i večeři a můžete si s partou muzikantů i zazpívat a pokud budete mít svůj nástroj i zahrát.

 

Repertoár je vybrán ze starších písní od ohníčků, hlavně z šedcesátých  a sedmdesátých let minulého století.

Kapela hrála i na předposledním parníku a cestujícím se muzika líbila.

 

Jiří Grolmus

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)

územní skupina č. 111 při Policejní akademii ČR v Praze

A

 

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

Fond kulturních a sociálních potřeb

 

POŘÁDAJÍ

 

PŘÁTELSKÉ  SETKÁNÍ  NA  PARNÍKU

 

 

tříhodinová  plavbA

 

s  občerstvením formou bufetu

 

ÚTERÝ   28.06.2022 - 17:00 - 20:00

 

Vstupné: členové územní skupiny č. 111  a pracovníci PA ČR = 200 Kč /osoba

rodinní příslušníci a známí + všichni ostatní = 400 Kč /osoba

 

Plavbu bude zabezpečovat:

(kotviště 14, Na Františku, Praha 1)

 

PROSÍME  O  ZASLÁNÍ  ZÁVAZNÉ  PŘIHLÁŠKY  DO  23. ČERVNA 2022:

mail územní skupiny -  infoipa111@seznam.cz        nebo 

telefonicky na číslo: 603 852 909  - vedoucí ús.111 - p. Jiří GROLMUS

mail  FKSP  PA ČR v Praze - i.charvatova@polac.cz   

 

Těšíme se na setkání s Vámi na lodi

 

Sero per Amikeco

Jiří Grolmus

vedoucí ús 111


 

 

Zdravím všechny přátele z IPA ús 111 a přikládám fotografii z velmi zdařilého posezení v restauraci U Pommerů, nově Pommer Pub, kde naše setkání ve středu proběhlo. /čast nebyla velká, ale spokojenost asi ano, soudím podle kladných ohlasů a dotazů na druhé kolo... Takže pokud má někdo zájem napište hned na mail:  infoipa111@seznam.cz  a pokusíme se něco s vaším přáním udělat. Na fotce je kapela v plné sestavě a hrajeme hlavně staré CW písnička, které příznivci této hudby znají, takže si s námi můžou zazpívat.... Tak pište nebo telefonujte, ať si ještě něco užijeme než vypukne další vlna...
J.Grolmus

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Přátelé,

 

přistupujeme k pořádání akce : Ochutnávka vína v Němčičkách spojená s návštěvou zámku, tentokrát v Jaroměřicích nad Rokytnou.  Akce bude, jako minule pořádána ve spolupráci s Policejní akademií s níž se podělíme o úkoly i náklady.

Obracím se tedy na vás se závazným dotazem ohledně vašeho zájmu o akci. Bude dvoudenní v termínu :

23.-24.10 2021, tedy předposlední víkend v říjnu t.r.

Protože jsme provedli závaznou objednávku spojenou se zálohovou platbou, potřebujeme vědět kolik zájemců opravdu bude. Váš zájem nám ,prosím, sdělte e-mailem, pokud možno co nejdřív, nejpozději do 31.8.2021 aby výbor stihl projednat organizační záležitosti s tím spojené. Zájemci pak budou vyrozuměni jmenovitě o dalších organizačních pokynech.

 

Další nadějná akce by mohla být posezení s živou country a westernovou hudbou. Prozatím není termín ani místo konání, ale usilovně na tom pracujeme, sledujte tedy v případě zájmu tyto webové stránky, kde budeme providelně informovat o postupu příprav.

 

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

vedoucí ús 111