DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Stanovy IPA - sekce České republiky

Stanovy IPA - sekce České republiky

Statut revizní komise IPA - sekce České republiky platný od 1.1.2015

Jednací řád IPA, sekce České republiky platný od 1.1.2015

***Na jednání kongresu IPA česká sekce 21.4. 2017 v Praze, došlo ke schválení změny stanov s ohledem na nový způsob vydávání členských průkazů a termínu platby členských příspěvků.

Zkráceně: členský průkaz je vydán na jeden rok společně s nálepkou na automobil a je majetkem člena, tedy po uplynutí platnosti není povinnost jej vrátit příslušnému orgánu IPA. Členský příspěvek je  n o v ě placen v předstihu, tedy v roce 2017 na rok 2018 a to nejpozději do 30.9. daného roku.S ohledem na nový způsob je též vyžadována bezhotovostní platba, která výrazně urychlí a zjednoduší proces objednání,vydání a distribuce členských průkazů a nálepek na vozidlo.

 

Paragrafové znění novely najdete na stránkách IPA Česká sekce.