DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Členské průkazy a příspěvky

Vážení členové IPA územní skupiny 111 při PA ČR v Praze

Splatnost členského příspěvku na rok 2025 je do 30. 09. 2024.

Výše členského příspěvku pro rok 2025 zústává 750 Kč

(rozhodnutí výroční členské schůze ze dne 12.02.2015 - z toho 300 Kč odvádíme IPA Sekce ČR).

Platbu prosíme proveďte na :

 

Číslo účtu: 288565050 / 0300

Variabilní symbol (VS) - číslo členského průkazu

Specifický symbol (SS) - rok 2025

 

 

S pozdravem SERVO PER AMIKECO

            Jiří  Grolmus

            vedoucí ÚS 111