DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Novinky

12.5.2023  13:10hod

 

Kolegyně a kolegové v IPA ús 111

 

vzhledm k různosti druhů informací zde na stránkách si dovoluji vás upozornit na změnu v jejich uvádění. Nadále bude v této sekci vždy jen upozornění na info v jiných sekcích.U každé informace bude i datum zveřejnění aby nedocházelo k omylům.

V tuto chvíáli vás tedy upozorňuji na akci "Parník" , když informaci o ní najdete v sekci "AKCE".

Děkuji za pochopení

Jiří Grolmus

 

 

Praha 5.5.2023

 

Vážení kolegové a kolegyně v IPA ús111,

v únoru tohoto roku se většina z vás zúčastnila výroční členské schůze, kde jedním z bodů jednání byl plán činnosti na rok 2023.Součástí projednávání bylo i vyplnění anketního lístu ke zjištění zájmu o jednotlivé připravované akce. Plán byl nezpochybnitelnou většinou schválen, ale již v anketních lístcích je patrný jen malý zájem o případně pořádané akce. V praxi pak aktivní zájem o jednu akci projevil pouze jeden člen naší ús. S ohledem na nutnost určitých úkonů a činností nutných pro zajištění akce a často i jejich složitost je to výsledek dost tristní. Jistě pochopíte, že třeba "parník" pro jednoho pořádat asi nemůžeme. Na druhou stranu plán je předpoklad, nikoliv dogma.

Pokusím se vám  nastínit jednak proces vzniku akce, jejíjí přípravu a realizaci.Nebudu nikterak konkrétní, jen obecně, v hrubých rysech....  

Nejprve je třeba akci vymyslet ( to je relativně snadné, zejména při akcích ověřených,pravidelných). Následuje oznámení o její přípravě a konání. Zde už pokulhává komunikace mimo jiné i proto, že ne všichni sledují naše webové stránky kde je akce zveřejněna. Hlavní "pořadatel" pak musí soustředit přihlášky účastníků, prověřit rentabilitu akce, zjistit možnost a využitelnost případného sponzoringu, zajistit finanční příspěvek z pokladny ús a vypočítat spoluúčast účastníků. Z uvedeného jasně vyplývá, že parník pro jednoho účastníka si skutečně nemůžeme dovolit. Samozřejmě následují i další nutné kroky, např v případě vícedenní akce zajstit noclehy a pak už se to nabaluje jako koule na sněhuláka...zmíněné noclehy, vstupy, průvodci strava a td. Z uvedeného jde odvodit i nevhodnost zajišťování autobusu pro tři účastníky zájezdu.

Prosím vás tedy, přímo apeluji pokud máte zájem se akcí zúčastňovat napište mail, nebo zavolejte někomu z vedení územní skupiny ať máme stále informace, které nás na druhou stranu povzbudí něco, cokoliv, pořádat.

V sekci AKCE najdete čerstvou informaci o možnostech akcí a statistickém zájmu o ně. Pokud si něco vyberete napište jednoduchou přihlášku mailem, sms nebo zavolejte. Vedení ús je neustále v kontaktu a je možné začít akci řešit i mimo pravidelný termín schůzky vedení.

Děkuji všem za přečtení a pochopení, reálným zájemcům pak za navázání aktivního kontaktu.

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

vedoucí ús

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Vážení členové IPA ČR územní skupiny č.111 při PA ČR v Praze

nabízíme vám možnost koupit si nový odznak člena IPA  s osobním číslem shodným s číslem vašeho průkazu.

cena odznaku IPA je 350,-Kč a pouzdra 300,-Kč. Odznaky budou zhotoveny na základě objednávky vedoucího ús aby nedošlo k neoprávněnému užití osobního čísla člena. Z téhož důvodu bude nutné i potvrzení převzetí, nejlépe osobně v co nejkratší době po doručení zásilky. 

 

Celá akce tedy proběhne následovně. Zájemce se e-mailem přihlási s uvedením svého osobního čísla a pošle na účet buď cenu kompletu, nebo jen odznaku pokud nebude mít zájem o pouzdro. Číslo účtu je stejné jako pro členský příspěvek.Po dosažení dostatečného počtu zájemců  provede vedení ús autentizovanou objednávku. Odznaky budou podle výrobce dodány cca do týdne(podle počtu kusů) a faktura bude uhrazena zúčtu ús. Proto je nutná platba předem.

Číslo účtu: 288565050 / 0300

Další důležitá věc je předání. Jak jsem zmínil výš je nutné zajistit aby odznak nemohl být zneužit, tedy každý jeho držitel za to nese zodpovědnost.Nelze tedy odznak poslat poštou, mj i pro vysoké ceny poštovného, které by neúměrně zatížily rozpočet ús.

Přikládám foto odznaku, kožené pouzdro je na odznak a členský průkaz.Další jeho využití je výhradně na držiteli.

 

 

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení členové ús. 111 při Policejní akademii v Praze

 

Dovolte, abych Vás pozval na výroční členskou schůzi, která se bude konat v úterý 21. 02. 2023

od 17:30  v Hotelu  REZIDENCE  EMMY - v prostorách restaurace. 

Od 17:00 bude prezentace, vydávání členských průkazů na rok 2023 a také budou v prodeji propagační materiály ús. č. 111.

 

Prosím  o  potvrzení  účasti  do  14.02.2020  (kvůli občerstvení)

 

Byl bych rád, abyste se zúčastnili schůze osobně, je velmi příjemné sejít se alespoň jednou v roce se všemi členy a uvědomuji si, že mnozí z Vás se nemohou zúčastnit akcí pořádaných naší územní skupinou během roku. Je však možné využít pro zastoupení zplnomocnění jiného člena, který se těší Vaší důvěře.

S případnými návrhy na rozšíření nebo změny předsednictva se obraťte co nejdříve na výbor územní skupiny 111, nejlépe elektronicky, nebo před zahájením VČS.

 

***********************************************************************************************************************

VÝROČNÍ  ČLENSKÁ  SCHŮZE  SE  BUDE KONAT  V  ÚTERÝ  21. 02. 2023  od 17:30 hodin.

V  HOTELU   REZIDENCE   EMMY  -   restaurace - přízemí vlevo od vchodu

K Zelené louce 2a;  148 00 Praha 4 - Kunratice

 

ZASTÁVKA  – IKEM  (autobusy: 138; 193; 203; 332; 335; 337; 339)  

***********************************************************************************************************************

Pozvánka, Program a plná moc a jsou přílohou pozvánky a také budou na stránkách  ús. č.111

www.ipa111.cz  a https://ipa-111.webnode.cz/

 

                                        

Jiří GROLMUS

vedoucí ú.s. 111

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Důležité sdělelní členům

 

Vážené kolegyně a kolegové

používejte, prosím, výhradně  poslední platný formulář  přihlášky, který je možné stáhnout z oficiální stránek IPA Sekce ČR
To samé platí i pro hlášenku změn.
Dále prosím na základě  požadavku GS - vyplňovat na počítači - psacím stroji - ne RUČNĚ.
 
Děkuji všem za pochopení
 
Servo per Amikeco
 
Jiří Grolmus
vedoucí IPA ČR územní skupina č. 111
při PA ČR v Praze
 
 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové v IPA

po dlouhé době opět pořádáme oblíbenou a osvědčenou akci " Parník a možná přijde i kapela..." Letáček najdete i v sekci Akce.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)

územní skupina č. 111 při Policejní akademii ČR v Praze

A

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

Fond kulturních a sociálních potřeb

 

POŘÁDAJÍ

 

PŘÁTELSKÉ  SETKÁNÍ  NA  PARNÍKU

 

 

tříhodinová  plavbA

 

s  občerstvením formou bufetu

 

ÚTERÝ   28.06.2022 - 17:00 - 20:00

 

Vstupné: členové územní skupiny č. 111  a pracovníci PA ČR = 200 Kč /osoba

rodinní příslušníci a známí + všichni ostatní = 400 Kč /osoba

 

Plavbu bude zabezpečovat:

(kotviště 14, Na Františku, Praha 1)

 

PROSÍME  O  ZASLÁNÍ  ZÁVAZNÉ  PŘIHLÁŠKY  DO  23. ČERVNA 2022:

mail územní skupiny -  infoipa111@seznam.cz        nebo 

telefonicky na číslo: 603 852 909  - vedoucí ús.111 - p. Jiří GROLMUS

mail  FKSP  PA ČR v Praze - i.charvatova@polac.cz   

 

Těšíme se na setkání s Vámi na lodi

 

 

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

Vedoucí IPA ús. 111 při Policejní Akademii v Praze


 


 

 

Vážení přátelé, kolegové v IPA,

 

dovoluji si vás touto cestou upozornit na obnovení činnosti naší skupiny, i když jen omezeně. E-mail s pozvánkou na  výlet do Jaroměřic nad Rokytnou spojený s ochutnávkou vín v Němčičkách jste, doufám, obdrželi všichni a nyní vás nasměruji do sekce "Akce", kde se dovíte o posezení s živou hudbou  které bude ve středu 25.8.2021. Více v sekci "Akce".

Jiří Grolmus

 

 

                                 


 

 

  


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

" upozornění "

Vážení členové IPA ČR ús.111 při Policejní akademii v Praze

představujeme vám nové webové stránky

odkaz je zde: https://ipa-111.webnode.cz/

tyto stránky však zůstavají aktivní

 

 

Přání pro naši IPA ÚS č. 111 - děkujeme

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

.Vážené kolegyně a kolegové člen naší ÚS, radioamatér  pan Milan Novotný dosáhl v loňském roce  významného úspěchu. Přiložený diplom myslím nevyžaduje dalšího komentáře. Jménem výboru přeji Milanovi ještě mnoho dalších úspěchů

                                                                                                                                   Jiří Grolmus

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---

 

 

 

 

Zajímavosti z IPA ÚS 111

Členové IPA ÚS 111 mají různé zájmy a provozují různé aktivity. Máme v naší organizaci i dva dlouholeté a celosvětově úspěšné radioamatéry pány Vladyku a Novotného. Svou činností velmi dobře reprezentují IPA a zejména pak naší ÚS. Sami o sobě napsali:

"Jsme oba dlouholetí radioamatéři a navazujeme spojení s radioamatéry z celého světa, bez ohledu na barvu pleti, rasu, politickou příslušnost  a navázali jsme již několik desítek tisíc spojení, které si vzájemně potvrzujeme tzv. QSL lístky.  Tisk těchto lístků je v cenové relaci asi 2kč za kus a za posledních 15 let jsme jich spotřebovali několik tisíc kusů.  K vysílání používáme zařízení v hodnotě několika desítek tisíc Kč. Každoroční se zúčastňujeme závodu , který pořádá Německá organizace IPA a  zúčastní se ho členové i nečlenové IPA z celého světa a umisťujeme se na předních místech výsledkových listin – z většinou do 5. místa. .Jsme držiteli diplomu Scherlocka Holmse od roku 1988 a od roku 2001 držiteli stříbrné plakety k tomuto diplomu za spojení s člena IPA z celého světa. a v současné době máme splněny podmínky pro udělení zlaté plakety Německé sekce IPA k tomuto diplomu."následuje několik ukázek "trofejí"


Popřejme tedy kolegům ještě moho dalších  úspěchů. Dělají nám všem dobré jméno v celém světě za což jim patří náš dík a uznání.

 

JG