DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Novinky

Zdravím kolegyně a kolegy v IPA ú.s.111

 

čas nám utíká jako voda, absolvovali jsme výroční plavbu "parníkem" a je tu polovina roku. Na poslední schůzce vedení ú.s. jsme v rámci kontroly plnění úkolů a usnesení VČS probírali další akce na zbytek roku. Abychom je mohli uspořádat musíme znát váš reálný zájem. Proto dále uvádím možnosti.

Jako každoročně předpokládáme nějaký moravský zámek či hrad a následně společenský večer ve sklípku v Němčičkách. Tato akce má už i pevný termín a to 12. - 13.10. 2024. Dále můžeme nabídnout Návštěvu muzea R. Jelínka v Praze, dlaší výlet  tentokrát na západočeský hrad nebo zámek (např Kozel u Šťáhlav) spojen s exkurzí do pivovaru, nebo vinařství Bohemia sekt, to podle počtu zájemců.

Z delších výletů nabízíme dvoudenní výlet do Vizovic  s návštěvou a ochutnávkou ve výrobně R.Jelínek, nebo  další výlet za vínem tentokrát do Znojma.

Aktuální je akce pražská, a to procházka oborou Hvězda, prohlídkou letohrádku Hvězda a pak po stopách bitvy na Bílé hoře  do gruzínské restaurace kde bude připraveno ochtnávkové menu  a další aktuální program. V případě dostatečného počtu zájemců ( v tomto případě alespoň pět osob) bychom tuto akci nahražující grilování ve Hvězdě mohli realizovaz ještě před prázdninami, případně ji o zopakovat později.

Proto vás všechny prosím o co nejrychlejší reakci v případě zájmu o uvedené akce.

S pozdravem Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

 

 

Po 35 letech se vrátili na „místo činu“

 

Ve středu 3. dubna 2024 navštívilo Policejní akademii ČR v Praze pět dnes již bývalých policistů, veteránů PČR a členů IPA. Po 35 letech si přišli prohlédnout místa, kde absolvovali vysokoškolská studia, prožili krásné, i když mnohdy náročné roky, a navázali řadu přátelství s kolegy i kolegyněmi, se kterými se pak potkávali i v profesním životě.

Hned při vstupu do areálu mezi sebou diskutovali, které budovy v tu dobu už stály a které se teprve stavěly. Budovu B, ve které jsou učebny, posluchárny a studijní knihovna, znali z dob studií, stejně jako aulu a jídelnu v budově C. Samozřejmě, že od té doby prošla tato místo značnou proměnou. V aule, kde si před 35 lety převzali vysokoškolské diplomy, zavzpomínali, jak tehdy promoce probíhaly.

 

Další zastávkou byla budova G, kde po čas studií bydleli. Bazén a tělocvičny se tehdy stavěly. Stejně jako rektorát, jehož prohlídkou bývalí absolventi návštěvu ukončili. Po celou dobu si povídali a vzpomínali také na vyučující a přednášející, na své bývalé spolužáky, se kterými mnozí pak pracovali. S dávkou nostalgie a věříme, že také spokojenosti, pak místo „činu opustili“. Tak třeba někdy příště.

 

Mgr. Alena Maršálková

Policejní akademie ČR v Praze, členka IPA

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

  Veselé velikonoce

 

    

 

 

 


 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Milí IPA členové a  kolegové,

níže je pozvánka do Bulharska od Romana Pavlovského,

člena naší územní skupiny 

Servo per amikeco
za výbor Jarda Antoš, sekretář ÚS č.103 Plzeň.
 
Nabízím pro své kolegy levné ubytování v Bulharsku, v centru Nessebaru
150 m od pláže.
Máme k dispozici tři pokoje po třech postelích, u každého je balkón. K dispozici je samostatná sprcha a WC. Dále je k dispozici lednice a internet. Po dohodě je možno využívat kuchyň.
Ubytování je vhodné pro rodiny nebo i menší partu. -
Pomohu jak s dopravou tak, pokud poletíte, zajistím i odvoz z letiště a zpět.
 
adresa: Nessebar, Struma 2 - bližší info na tel. +420 774 270 452 Roman Pavlovský
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Zájemci o pobyt se hlaste rovnou na uvedeném tlf. čísle nebo na


 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové v IPA,

 

     V posledních  letech ovlivněných covidem kdy jsme se scházet nemohli vedení územní skupiny  začalo všem členům zasílat informace touto cestou , což se, myslím, osvědčilo.   Přistoupili jsme k tomu i letos a samotná schůze už nebyla o čtení zpráv, ale o diskusi k nim a následném společenském večeru. Doufám, že i vy to vnímáte jako určitou pozitivní inovaci. 

     V roce 2024  bude VČS volební, ale i slavnostní - naše územní skupina bude slavit 30. výročí založení.

     Chtěli bychom uspořádat slavnostní akci mimo rámec volební výroční členské schůze.  Máme v úmyslu slavnostní schůzi pojednat opravdu jako společenskou akci, pozvat několik hostů i   naše významné sponzory, díky kterým máme více možností pořádání akcí, než v případě, kdybychom byli odkázáni jen na příjem z členských příspěvků.

     S ohledem na výše uvedené jsme letos upustili od nákupu a rozesílání kalendářů abychom zajistili  dostatečné finanční zabezpečení slavnostní akce, která by se měla konat na přelomu května a první poloviny června příštího roku.  Přesný termín zatím neznáme, ale jakmile nám bude potvrzena možnost a stanoveno datum dáme všem ,myslím v dostatečném předstihu, vědět datum i čas.

    Vzhledem k náročnosti volební schůze a připravovaného slavnostního shromáždění jsme se rozhodli rozdělit událost na dvě samostatné akce. První bude VČS v klasickém formátu ,tradičněv Rezidenci Emmy v Krči.

      Schůze bude  hlavně pracovní a volební protože v příštím roce končí pětileté volební období vedení územní skupiny. S ohledem na to vás žádám o případné návrhy kandidátů na vedení územní skupiny ať už projevíte vlastní aktivitu, nebo někoho doporučíte. Tyto návrhy buď pošlete e-mailem na  adresu : infoipa111@seznam.cz nebo předejte osobně na schůzi návrhové komisi. Návrhy mohou být na všechny členy vedení ús a RK, kdy RK neodvolává  vedoucí územní skupiny, ale výhradně členská základna, která si následně zvolí členy RK. V průběhu provedení návrhů se  kandidát představí a v krátkosti nastíní jak si představuje svou účast ve vedení územní skupiny. Potom bude následovat hlasování o jednotlivých kandidátech. Podle výsledků hlasování pak přijmou nově zvolení členové vedení svou funkci. Tolik ve stručnosti o VČS.

    Druhá část pak bude ta slavnostní a připravujeme několikahodinovou projížďku lodí po Vltavě. Předpokládáme že bude uskutečněna některou sobotu na přelomu května a června, aby bylo příjemné počasí a mohli jsme využít všechny prostory lodě. Jak už jsem naznačil, na tuto akci chceme pozvat zástupce vedení české sekce IPA, zástupce vedení PA ČR v Praze, významné sponzory našich akcí a případně další hosty kteří se významně zasloužili o naší územní skupinu, například bývalé členy a pod.

     Předpokládám a těším se, že se s celou řadou z Vás, nejraději se všemi členy ús, potkám na obou  výročních akcích, které plánujeme uskutečnit a na které vás všechny srdečně jménem svým i jménem vedení územní skupiny  zvu a o nichž budete dále  informováni. Žádám vás proto, sledujte naše webové stránky na které se snadno dostanete po zadání „ ipa111“ do vyhledávače na vašem počítači či chytrém telefonu a tam najdete základní i  podrobné informace, a to nejen o VČS, ale i o životě naší územní skupiny. 

 

Přeji vám všem do nového roku hlavně klid a pevné zdraví. Rád přijmu vaše názory i návrhy pro činnost naší územní skupiny.

 

SERVO PER AMIKECO

 

Jiří Grolmus

vedoucí IPA ČR územní skupina č.111

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                                                                                                               16.11.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,                                                                      

IPA územní skupina  203 Olomouc přádá v první polovině příštího roku skupinový zájezd do Holandska. Pokud by měl někdo zájem je možné se přihlásit buď u vedení naší ús, nebo lépe přímo u vedení ús 203  na e-mailu:

ipa203olomouc@seznam.cz

Konkrétní nabídku přikládám zde.

 

Jiří Grolmus


 

International Police Association (IPA) sekce Česká republika z.s.
Území skupina č. 203 Olomouc
tř. Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc
IČO 70956227
----------------------------------------------------------------------------------------
nabízí pro všechny zájemce 4. denní zájezd v rámci 6. ročníku
cestování Evropou s IPA Olomouc
„Nizozemsko“
Jarní květinové korzo Keukenhof s návštěvou Amsterdamu
Termín: 11.4. čtvrtek – 14.4.2024 neděle
Nástupní místa: Křelov 16.45 hod, Olomouc 17.00 hod. od budovy Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje v Olomouci, tř. Kosmonautů 10, Prostějov, Brno, Jihlava, Praha 21.00 hod. dále
dle domluvy směr Teplice.
Celková cena zájezdu: 7.800,-Kč - zahrnuje dopravu, průvodce, zákonné pojištění CK, 1 x
ubytování včetně snídaně, vstupy cca. 50,-Euro do skanzenu Zaanse Schans a Keukenhof. Cena
nezahrnuje: cestovní pojištění.
Program: 1.den odjezd z Olomouce v 17 hodin po trase jen s bezpečnostními přestávkami, průjezd
přes Německo do Nizozemska. 2. den v dopoledních hodinách příjezd ke skanzenu Zaanse Schans
(Zde se čas zastavil o několik století zpět. Zde si můžeme prohlédnout výrobu dřeváků a také sýrů,
můžeme navštívit funkční větrný mlýn.) – prohlídka. Po prohlídce skanzenu přejedeme autobusem
do Amsterdamu-s průvodcem pěší prohlídka města, květinového trhu, ve volném čase je možnost se
projet lodí po Grachtech, navštívit brusírnu diamantů, Říšské muzeum, nebo muzeum Van Gogha.
Navečer se přesuneme autobusem na místo ubytování. 3.den: Po snídani pokračujeme odjezdem k
návštěvě Keukenhofu, nejkrásnějšího parku světa, který je ukázkou mistrovské zahradní architektury.
Při zpáteční cestě si uděláme krátkou zastávku na pobřeží (možnost prohlídky pobřeží Holandské
riviéry). Odjezd v odpoledních hodinách zpět do ČR. 4.den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Termín přihlášení e-mailem na michal.dokoupil@volny.cz do 10.12.2023 (údaje k přihlášení -
jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo cestovního dokladu, požadované nástupní místo).
V případě naplnění autobusu následně uhrazení ceny zájezdu 20.12.2023 na účet
288690118/0300, var. symbol 42024, případně do zprávy pro příjemce uvést – IPA ZÁJEZD, příjmení,
počet osob. Zájezd realizuje na základě požadavku IPA Olomouc CK Minitrans Olomouc. Možnost
hrazení zájezdu z příspěvku FKSP.
Mgr. Michal Dokoupil - vedoucí územní skupiny
tel. 605450174, sl. tel. 974762752

V minulosti ÚS 203 IPA realizováno:
2015 BENELUX - Lucemburk - Belgie - Nizozemsko, 2016 - POBALTÍ - Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko
2017 - To nejlepší z Norska + Kodaň; ŘÍM - Neapol- Vesuv- Pompeje a Vatikán, 2018 - Jižní Anglie a Londýn,
2019 - Monako - Francie - Švýcarsko - Lichtenštejnsko

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení, dovoluji si vás upzornit na nové informace v sekci "akce"

 

J.Grolmus                                                                      22.10.2023

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kolegyně a kolegové v IPA,

 

v sekci "akce"  najdete podrobnosti k akci Bučovice -Němčicky

 

Odpovězte, prosím, do uvedeného termínu.

Děkuji

Servo per Amikeco

J.Grolmus

 

 

Důležité upozornění

kolegyně a kolegové, v plánu práce na tento rok máme také tradiční výlet za památkami Moravy spojené se společenskou akcí a ochutnávkou vín v Němčičkách u Velkých Pavlovic. Termín akce se rychle blíží a tak vás, kteří máte zájem se akce zůčastnit prosím o závazné potvrzení vaší účasti. Akce  je plánována (a zajištěn nocleh) na 7.- 8. 10. 2023. Protože je nutné zajistit i autobus, opětovně vás prosím o potvrzeni, a to do 18.9. 2023 buď mailem na :  infoipa111@seznam.cz  nebo telefonicky kterému koliv členovi vedení územní skupiny č.111.  Děkuji za pochopení a vaši včasnou reakci.

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

vedoucí ús.1111

 

 

12.5.2023  13:10hod

 

Kolegyně a kolegové v IPA ús 111

 

vzhledm k různosti druhů informací zde na stránkách si dovoluji vás upozornit na změnu v jejich uvádění. Nadále bude v této sekci vždy jen upozornění na info v jiných sekcích.U každé informace bude i datum zveřejnění aby nedocházelo k omylům.

V tuto chvíáli vás tedy upozorňuji na akci "Parník" , když informaci o ní najdete v sekci "AKCE".

Děkuji za pochopení

Jiří Grolmus

 

 

Praha 5.5.2023

 

Vážení kolegové a kolegyně v IPA ús111,

v únoru tohoto roku se většina z vás zúčastnila výroční členské schůze, kde jedním z bodů jednání byl plán činnosti na rok 2023.Součástí projednávání bylo i vyplnění anketního lístu ke zjištění zájmu o jednotlivé připravované akce. Plán byl nezpochybnitelnou většinou schválen, ale již v anketních lístcích je patrný jen malý zájem o případně pořádané akce. V praxi pak aktivní zájem o jednu akci projevil pouze jeden člen naší ús. S ohledem na nutnost určitých úkonů a činností nutných pro zajištění akce a často i jejich složitost je to výsledek dost tristní. Jistě pochopíte, že třeba "parník" pro jednoho pořádat asi nemůžeme. Na druhou stranu plán je předpoklad, nikoliv dogma.

Pokusím se vám  nastínit jednak proces vzniku akce, jejíjí přípravu a realizaci.Nebudu nikterak konkrétní, jen obecně, v hrubých rysech....  

Nejprve je třeba akci vymyslet ( to je relativně snadné, zejména při akcích ověřených,pravidelných). Následuje oznámení o její přípravě a konání. Zde už pokulhává komunikace mimo jiné i proto, že ne všichni sledují naše webové stránky kde je akce zveřejněna. Hlavní "pořadatel" pak musí soustředit přihlášky účastníků, prověřit rentabilitu akce, zjistit možnost a využitelnost případného sponzoringu, zajistit finanční příspěvek z pokladny ús a vypočítat spoluúčast účastníků. Z uvedeného jasně vyplývá, že parník pro jednoho účastníka si skutečně nemůžeme dovolit. Samozřejmě následují i další nutné kroky, např v případě vícedenní akce zajstit noclehy a pak už se to nabaluje jako koule na sněhuláka...zmíněné noclehy, vstupy, průvodci strava a td. Z uvedeného jde odvodit i nevhodnost zajišťování autobusu pro tři účastníky zájezdu.

Prosím vás tedy, přímo apeluji pokud máte zájem se akcí zúčastňovat napište mail, nebo zavolejte někomu z vedení územní skupiny ať máme stále informace, které nás na druhou stranu povzbudí něco, cokoliv, pořádat.

V sekci AKCE najdete čerstvou informaci o možnostech akcí a statistickém zájmu o ně. Pokud si něco vyberete napište jednoduchou přihlášku mailem, sms nebo zavolejte. Vedení ús je neustále v kontaktu a je možné začít akci řešit i mimo pravidelný termín schůzky vedení.

Děkuji všem za přečtení a pochopení, reálným zájemcům pak za navázání aktivního kontaktu.

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

vedoucí ús

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Vážení členové IPA ČR územní skupiny č.111 při PA ČR v Praze

nabízíme vám možnost koupit si nový odznak člena IPA  s osobním číslem shodným s číslem vašeho průkazu.

cena odznaku IPA je 350,-Kč a pouzdra 300,-Kč. Odznaky budou zhotoveny na základě objednávky vedoucího ús aby nedošlo k neoprávněnému užití osobního čísla člena. Z téhož důvodu bude nutné i potvrzení převzetí, nejlépe osobně v co nejkratší době po doručení zásilky. 

 

Celá akce tedy proběhne následovně. Zájemce se e-mailem přihlási s uvedením svého osobního čísla a pošle na účet buď cenu kompletu, nebo jen odznaku pokud nebude mít zájem o pouzdro. Číslo účtu je stejné jako pro členský příspěvek.Po dosažení dostatečného počtu zájemců  provede vedení ús autentizovanou objednávku. Odznaky budou podle výrobce dodány cca do týdne(podle počtu kusů) a faktura bude uhrazena zúčtu ús. Proto je nutná platba předem.

Číslo účtu: 288565050 / 0300

Další důležitá věc je předání. Jak jsem zmínil výš je nutné zajistit aby odznak nemohl být zneužit, tedy každý jeho držitel za to nese zodpovědnost.Nelze tedy odznak poslat poštou, mj i pro vysoké ceny poštovného, které by neúměrně zatížily rozpočet ús.

Přikládám foto odznaku, kožené pouzdro je na odznak a členský průkaz.Další jeho využití je výhradně na držiteli.

 

 

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení členové ús. 111 při Policejní akademii v Praze

 

Dovolte, abych Vás pozval na výroční členskou schůzi, která se bude konat v úterý 21. 02. 2023

od 17:30  v Hotelu  REZIDENCE  EMMY - v prostorách restaurace. 

Od 17:00 bude prezentace, vydávání členských průkazů na rok 2023 a také budou v prodeji propagační materiály ús. č. 111.

 

Prosím  o  potvrzení  účasti  do  14.02.2020  (kvůli občerstvení)

 

Byl bych rád, abyste se zúčastnili schůze osobně, je velmi příjemné sejít se alespoň jednou v roce se všemi členy a uvědomuji si, že mnozí z Vás se nemohou zúčastnit akcí pořádaných naší územní skupinou během roku. Je však možné využít pro zastoupení zplnomocnění jiného člena, který se těší Vaší důvěře.

S případnými návrhy na rozšíření nebo změny předsednictva se obraťte co nejdříve na výbor územní skupiny 111, nejlépe elektronicky, nebo před zahájením VČS.

 

***********************************************************************************************************************

VÝROČNÍ  ČLENSKÁ  SCHŮZE  SE  BUDE KONAT  V  ÚTERÝ  21. 02. 2023  od 17:30 hodin.

V  HOTELU   REZIDENCE   EMMY  -   restaurace - přízemí vlevo od vchodu

K Zelené louce 2a;  148 00 Praha 4 - Kunratice

 

ZASTÁVKA  – IKEM  (autobusy: 138; 193; 203; 332; 335; 337; 339)  

***********************************************************************************************************************

Pozvánka, Program a plná moc a jsou přílohou pozvánky a také budou na stránkách  ús. č.111

www.ipa111.cz  a https://ipa-111.webnode.cz/

 

                                        

Jiří GROLMUS

vedoucí ú.s. 111

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Důležité sdělelní členům

 

Vážené kolegyně a kolegové

používejte, prosím, výhradně  poslední platný formulář  přihlášky, který je možné stáhnout z oficiální stránek IPA Sekce ČR
To samé platí i pro hlášenku změn.
Dále prosím na základě  požadavku GS - vyplňovat na počítači - psacím stroji - ne RUČNĚ.
 
Děkuji všem za pochopení
 
Servo per Amikeco
 
Jiří Grolmus
vedoucí IPA ČR územní skupina č. 111
při PA ČR v Praze
 
 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové v IPA

po dlouhé době opět pořádáme oblíbenou a osvědčenou akci " Parník a možná přijde i kapela..." Letáček najdete i v sekci Akce.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)

územní skupina č. 111 při Policejní akademii ČR v Praze

A

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

Fond kulturních a sociálních potřeb

 

POŘÁDAJÍ

 

PŘÁTELSKÉ  SETKÁNÍ  NA  PARNÍKU

 

 

tříhodinová  plavbA

 

s  občerstvením formou bufetu

 

ÚTERÝ   28.06.2022 - 17:00 - 20:00

 

Vstupné: členové územní skupiny č. 111  a pracovníci PA ČR = 200 Kč /osoba

rodinní příslušníci a známí + všichni ostatní = 400 Kč /osoba

 

Plavbu bude zabezpečovat:

(kotviště 14, Na Františku, Praha 1)

 

PROSÍME  O  ZASLÁNÍ  ZÁVAZNÉ  PŘIHLÁŠKY  DO  23. ČERVNA 2022:

mail územní skupiny -  infoipa111@seznam.cz        nebo 

telefonicky na číslo: 603 852 909  - vedoucí ús.111 - p. Jiří GROLMUS

mail  FKSP  PA ČR v Praze - i.charvatova@polac.cz   

 

Těšíme se na setkání s Vámi na lodi

 

 

Servo per Amikeco

Jiří Grolmus

Vedoucí IPA ús. 111 při Policejní Akademii v Praze


 


 

 

Vážení přátelé, kolegové v IPA,

 

dovoluji si vás touto cestou upozornit na obnovení činnosti naší skupiny, i když jen omezeně. E-mail s pozvánkou na  výlet do Jaroměřic nad Rokytnou spojený s ochutnávkou vín v Němčičkách jste, doufám, obdrželi všichni a nyní vás nasměruji do sekce "Akce", kde se dovíte o posezení s živou hudbou  které bude ve středu 25.8.2021. Více v sekci "Akce".

Jiří Grolmus

 

 

                                 


 

 

  


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

" upozornění "

Vážení členové IPA ČR ús.111 při Policejní akademii v Praze

představujeme vám nové webové stránky

odkaz je zde: https://ipa-111.webnode.cz/

tyto stránky však zůstavají aktivní

 

 

Přání pro naši IPA ÚS č. 111 - děkujeme

 

 

              

 

  

 

 

 

 

 

.Vážené kolegyně a kolegové člen naší ÚS, radioamatér  pan Milan Novotný dosáhl v loňském roce  významného úspěchu. Přiložený diplom myslím nevyžaduje dalšího komentáře. Jménem výboru přeji Milanovi ještě mnoho dalších úspěchů

                                                                                                                                   Jiří Grolmus

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---

 

 

 

 

Zajímavosti z IPA ÚS 111

Členové IPA ÚS 111 mají různé zájmy a provozují různé aktivity. Máme v naší organizaci i dva dlouholeté a celosvětově úspěšné radioamatéry pány Vladyku a Novotného. Svou činností velmi dobře reprezentují IPA a zejména pak naší ÚS. Sami o sobě napsali:

"Jsme oba dlouholetí radioamatéři a navazujeme spojení s radioamatéry z celého světa, bez ohledu na barvu pleti, rasu, politickou příslušnost  a navázali jsme již několik desítek tisíc spojení, které si vzájemně potvrzujeme tzv. QSL lístky.  Tisk těchto lístků je v cenové relaci asi 2kč za kus a za posledních 15 let jsme jich spotřebovali několik tisíc kusů.  K vysílání používáme zařízení v hodnotě několika desítek tisíc Kč. Každoroční se zúčastňujeme závodu , který pořádá Německá organizace IPA a  zúčastní se ho členové i nečlenové IPA z celého světa a umisťujeme se na předních místech výsledkových listin – z většinou do 5. místa. .Jsme držiteli diplomu Scherlocka Holmse od roku 1988 a od roku 2001 držiteli stříbrné plakety k tomuto diplomu za spojení s člena IPA z celého světa. a v současné době máme splněny podmínky pro udělení zlaté plakety Německé sekce IPA k tomuto diplomu."následuje několik ukázek "trofejí"


Popřejme tedy kolegům ještě moho dalších  úspěchů. Dělají nám všem dobré jméno v celém světě za což jim patří náš dík a uznání.

 

JG